top of page

Samastro Laserbehandling

Till skillnad från många andra metoder kan laserbehandling med fördel utföras vid akuta skador, inflammationer och svullnader. Detta gör att det är ett utmärkt komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer.

Eftersom behandlingen inte är smärtsam och dessutom icke-invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden) kan även personer som är rädda för nålar ha ett alternativ till exempelvis akupunktur vid behandling av smärta.

Dessutom har man sett att många besvär som har varit svårbehandlade med annan typ av behandling kan svara positivt på laserbehandling.
 

Fördelar i korthet:

 • Inflammationsmodulerande

 • Smärtlindrande

 • Minskar svullnad

 • Påskyndar läkning

 • Användas på akuta skador

 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär

 • Riskfritt

 • Milda, få biverkningar

 • Det känns inte

 • Kan ge snabbt resultat som håller över tid

  Starta behandlingen så snabbt som möjligt efter skada.
  Generellt sett kan man säga att ju mer akut skadan är vid behandlingstillfället, desto större är chansen för snabb läkning och rehabilitering.
  En laserbehandling kan utföras så tidigt som ca 30 min efter en skada.
  Även om man kan påbörja en behandling så snart efter skadetillfället bör man dock alltid omhänderta en akut skada med ett adekvat första omhändertagande så som tryckförband och högläge.
  Man bör vara säker på att eventuell blödning avstannat innan behandlingsstart. Vid långvariga eller kroniska besvär kan man starta när man har möjlighet att få behandling.
  Även om det har gått lång tid (så som månader eller till och med år) efter skadetillfället eller besvärsdebuten finns det god chans att metoden kan hjälpa.
   

Laser Treatment
bottom of page