top of page

Ljudterapi - Musik från ditt hjärta

Genom att använda ett system som känner av din hjärtfrekvens variabilitet eller på engelska Heart Rate Variability (HRV) kan man skapa musik toner som baseras på hjärfrekvens variabiliteten. HRV är ett av de mest avancerade systemet för att studera och analysera hjärtats roll i att balansera kroppens alla funktioner.

Systemet jag använder mig av är ett datoriserat biofeedback-system som baseras på patientens HRV. Den översätter informationen den samlar in i realtid och översätter detta till  ljud och färger.

 

Man kan säga att hjärtat blir en "dirigent för en stor orkester". Detta innebär att patienten kan få en djup, vacker och klingande kontakt samt resonerar med de komplexa fysiologiska processer som sker i dennes kropp, bara genom att lyssna på de ljud som genereras av hjärtrytmvariationer.

Denna metod används effektivt vid till exempel: smärtlindring,  andningsproblem, stöd vid amning; sömnproblem, depression, demens, autism och mycket mera.

Man kan kopplas upp ensam eller tillsammans som par i olika konstellationer vilket kan hjälpa till att lindra sjukdomar och stärka varandra.

I en studie på en förlossningsklinik deltog 34 kvinnor, 17st kvinnor kopplades detta system och 17 st fick vanlig behandling visade att de som lyssnade till deras eget hjärta fick en mycket bättre smärtlindring, 7st av de 17 stycken kvinnorna som fick använda systemet somnade under ljudterapin i förlossningrummet.

https://www.academia.edu/30492588/SOUND_OF_SOUL_Hearts_Biofeedback_Music_Therapy

Relaxing at Home
Music Time
bottom of page