top of page

Traditionell Kinesisk medicin

Den kinesiska civilisationen har funnits i flera tusen och år och är en av de äldsta. Från denna civilisation skapades den kinesiska medicinska traditionen.

Traditionell kinesisk medicin är ett samlingsnamn på ett antal olika medicinska inriktningar och behandlingsmetoder och är mer än 5000 år  gammalt.

 

De olika behandlingsmetoderna används än idag inom den kinesiska sjukvården och hålls fortfarande levande och utvecklas i Kina och sydostasien. Den traditionella kinesiska medicinen har spridits till många länder i Asien och dominerar och grundlägger deras medicinska tradition som i till exempel Japan, Korea, Thailand.

 

Du kanske känner igen några av dem där kinesisk örtmedicin, akupunktur, akupressur, Tui na massage, moxa och qigong är några av behandlingsmetoderna..

Traditionell kinesisk medicinen har sin grund i den kinesiska filosofins synsätt och betonar ett holistiskt förhållningssätt till både människan, naturen och interaktionen mellan dem.

Under många tusen år har detta medicinska system byggts upp, vilket ger möjligt att behandla sjukdom och dess symtomer samt upprätthålla hälsa.

Att behandlas med Tui na massage, akupressur och  laser- akupunktur istället för nålar är uppskattat av många klienter och dessutom effektivare än akupunktur med nålar.
Jag arbetar då efter samma princip som med traditionell akupunktur men klienten slipper nålsticket som av vissa människor kan upplevas som obehagligt.
Äter du blodtunnande medicin är dessa behandlingsmetoder perfekta.

Hur många behandlingar behövs?

Har du haft dina besvär en längre tid kan en längre behandlingsperiod behövas.

Har du däremot ett akut problem kan det räcka med några få behandlingar.
En normal behandlingsperiod är ofta cirka 6-10 behandlingar och sedan kan underhållsbehandlingar användas vid behov.

 

Vid första behandlingstillfället ställs en mängd frågor till dig om besvär och symptom för att få underlag till behandlingen.
Hur länge har du haft besvären, vad gör det bättre, vad gör det sämre o s v. Målet är att hitta orsaken till besvären för att varje patient ska få en individuellt anpassad behandling.
Detta är viktigt då samma sjukdomar och symptom kan ha olika orsaker enligt traditionell kinesisk medicin.

Finns det biverkningar i samband med behandlingen?
Akupresseur, Tui na massage och laserakupunktur är en mycket säkra behandlingsformer med få biverkningar då de inte är invasiva när de utförs.

 

Vissa känner trötthet efter en behandling, vissa blir pigga.

Har du frågor under eller efter en behandling – tveka inte att fråga!

 

Går det att kombinera behandlingen med vanlig skolmedicin?
Ja, det går bra.

När jag ställer diagnos behöver jag veta vilken behandling du går på och vilka mediciner du äter.

Du ska aldrig sluta att ta dina mediciner utan din läkares inrådan när du börjar en ny behandling! 

Traditionell kinesisk medicin kan användas som både alternativ till och komplement till annan behandling.

 

Vad behandlar jag inte?
Barn under 8 år eller sjukdomar under graviditet.

 

Med traditionell kinesisk medicin behandlas bland annat:​

 • Neurologiska sjukdomar

 • Skolios

 • Smärta vid cancerbehandling

 • Psoriasis

 • Reumatism

 • MS

 • Sköldkörtelproblem

 • Migrän

 • Sömnstörning

 • Menstruations- och övergångsbesvär

 • Matsmältningsbesvär m m

Laser Treatment
bottom of page