top of page

Mild hyperbarisk oxygenterapi (mHBOT)

Nu med plats för två personer eller en person i rullstol.

Mhbot 1.3ata

Mild Hyperbarisk OxygenTerapi (mHBOT), är en behandlingsmetod där klienten andas in en hög koncentration av syre (90-93% oxygen) i en kammare med ökad tryck (1,3ATA = 3m under vatten). När din kropp befinner sig i en miljö med normalt tryck transporteras syret runt i kroppen genom att syremolekylerna binder sig till röda blodkroppar med hjälp av hemoglobin.

Med en ökad syrekoncentration och ett ökat tryck, som motsvarar att befinna sig tre meter under havsnivån, mättas blodplasman med syre på ett sätt som är mycket snällt mot kroppen. En liknelse som är lätt att förstå är hur kolsyrat vatten eller läsk mättas med gas. Under tiden i kammaren kan blodet frakta upp till fyra gånger mer syre runt i kroppen än i vanliga fall. Även Blodplasman syresätts och via den kommer du åt områden i kroppen som de röda blodkropparna är för stora för att nå, till exempel tilll olika skadeområden och områden med svullnad.

Med hjälp av trycket i kammaren och tillsammans med den ökade koncentrationen syremolekyler i blodet möjliggör denna behandlingsmetod att syre transporteras till celler som ligger längre bort från cirkulationssystemet.

mHBOT används mer och mer flitigt av många elitidrottare. Först och främst för återhämtning mellan hårda fysiska aktiviteter och träningspass men också för att korta ner tiden för läkning efter skador och operationer.

mHBOT kan användas tillsammans med Neurofeedback för att antingen förbättra avslappning, fokus eller öka närvaron i stressade situationer.

Du bokar 90minuters session. Flera sessioner krävs vanligtvis för att se positiva resultat, dessa kan variera från dagliga till veckovisa sessioner, beroende på indikationen för behandlingen och dina möjligheter att ta dig tid för denna behandling. Förbättringar kan oftast ses redan efter 1-10 sessioner men räkna med 20-40 sessioner för att tydligt kunna se förbättringar.

Under en session kommer du att sitta eller ligga i kammaren. Du kan läsa, skanna din mobiltelefon eller arbeta på din bärbara dator eller använda neurofeedback medan du är i kammaren.

Lufttrycket höjs gradvis till 1,3 bar. Du kommer att bära en mask som du får behålla för din nästa session.Mild hyperbarisk oxygenterapi används med fördel för att minska symptom och förbättra livskvalitet vid:

 

Hudåkommor: Åldrande hud , Bältros, Eksem, Psoriasis, allergiska utslag och mycket mera.

Neurologiska skador: Parkinsons, MS, ALS, demens, ALzheimers och Stroke.

Hjärnskador: TBI (traumatisk hjärnskada), Cerebral Pares (CP-skada),

NPF sjukdomar: ADHD, ADD, Autism, Touretts,
 

Idrott: Återhämtning, ökad blodcirkulation, Angiogenes (nybildning av blodkärl), Förbättrad sömnkvalitet.

Kirurgiska ingrepp: Med mHBOT förbättras rehabiliteringen efter kirurgiska ingrepp och läkningsprocessen kickstartas.

Infektioner: Lyme disease, Borrelia, Covid. Efter pandemin är det många som upplever försämrad hälsa efter att blivit smittad av Covid-19. Nya studier visar lovande resultat för behandling i tryckkammare mot postcovid - symptom.

 

   mHBOT skapar följande förutsättningar:

 1. Ökar syresättningen till kroppens vävnader

 2. Ökar blodflödet och cirkulationen

 3. Ökar antalet vita blodkroppar

 4. Förbättrar effektiviteten av antibiotika

 5. Minskar svullnad och smärta

 6. Ökar kapillärtätheten, vilket i sin tur påverkar konditionen

 7. Ökar syresättningen i benstrukturer som främjar benläkning.

Kontraindikationer - Använd inte mHBOT om du äter följande medicine

 • Bleomycin

 • Cisplati

 • Disulfiram

 • Doxorubicin

 • Mafenide

Om du behandlas för cancer eller tidigare har genomgått medicinsk behandling för cancer bör du alltid kontakta din läkare för rådgivning innan du påbörjar behandling hos mig då vissa mediciner inte bör kombineras med behandlingen. Om du har obehandlad lungkollaps (pneumothorax) måste du avstå från behandling.

Om du har problem med med öron som gör att du inte kan jämna ut tryck är denna behandling inte för dig.

bottom of page